Inženýrská činnost ve výstavbě

Společnost Atract Consulting s.r.o. nabízí všem investorům ve stavebnictví inženýrskou činnost ve výstavbě.Jedná se o souhrn činností, které provádíme jménem investora za účelem přípravy a realizace staveb. Přitom čerpáme z dlouholetých praktických zkušeností ze správních řízení zejména již realizovaných projektů. Našim zákazníkům většinou zajišťujeme komplexní odborný servis, tzn. jednání s dotčenými vlastníky pozemků, dotčenými orgány státní správy včetně zajištění všech vyjádření a správních rozhodnutí.  

Inženýrská činnost znamená pro naše zákazníky především důvěryhodnost, profesionalitu a výslednou spokojenost.

Nabízíme:
- autorizovanou inženýrskou činnost v oboru pozemních staveb
- zpracování studií a podkladů pro přípravu nových staveb a rekonstrukcí průmyslových objektů
projektování pozemních staveb
zpracování realizační dokumentace staveb
- vyřízení vyjmutí pozemků ze ZPF a LPF
- vyřízení územního rozhodnutí
- vyřízení stavebního povolení
- vodoprávní řízení, zvláštní užívání komunikace
- autorský a technický dozor investora
- vypracování technologických projektů
- supervizi prováděných prací
- poradenská činnost
 
Reference:
- výrobní Mölnlycke v Karviné- technický dozor investora
infrastruktura v průmyslové zóně v Hrabové - technický dozor investora
výrobní závod Hyundai Dymos Czech v Nošovicích - technický dozor investora
rekonstrukce BIKE FUN v Kopřivnici - technický dozor investora
Mošnov, průmyslová zóna – kompletní infrastruktura – technický dozor investora
- výstavba nových zinkoven pro rakouskou společnost Wachtl  (Beroun, Ústí nad Labem,
   Brno,Ostrava, Kralupy nad Vltavou)
výstavba nového výrobního závodu Briggs stratton v Ostravě Hrabové – inženýrská činnost
- bytové domy v Brně,Ostravě, Olomouci – technický dozor investora